הודעה למנויי חדר כושר | מתנס קרית ארבע

סמל המרכז הקהילתי

הודעה למנויי חדר כושר

למנויי חדר כושר 

החל מיום ראשון 2.4.17 ייכנס לתוקף לוח זמנים חדש המצ"ב 

שעות הפתיחה החדש יהיה בתוקף עד 30.6.17 

יתכנו שינויים בהתאם לדרישה 

לוח זמנים חדר כושר

יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
גברים 17:00-22:00 6:00-9:00 17:00-22:00 6:00-9:00 17:00-22:00 9:00-12:00  
נשים 6:00-9:00 17:00-22:00 6:00-9:00 17:00-22:00   6:00-9:00 21:00-23:00
      E-mail: טלפון: 
      אנו מעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה על פי התקנון