סמל המרכז הקהילתי

נוער

מנהלת: אוסנת אבו

רכזים: שושנה וטרו ,נריה ברזלי 

בת שרות: אביה יהב

תחום פעילותה של מחלקת הנוער הינו החינוך הבלתי-פורמאלי של הנוער בקרית ארבע וקידומו, תוך שמירה על הייחודיות של המקום.

המחלקה מקיימת פעילות שוטפת עם 600 בני נוער קומונריות תנועות הנוער ומועצת נוער תוך חינוך לאהבת האדם, העם והארץ, ערכי היהדות, הציונות והדמוקרטיה.

מחלקת הנוער פועלת להגברת המעורבות בקהילה וחינוך להתנדבות, למתן ביטוי חיובי לשעות הפנאי, לפיתוח האישיות והעצמת מנהיגות צעירה, להכשרה וליווי מקצועי של צוותי ההדרכה ולחיזוק הקשר בין הישובים וקבוצות הנוער. זאת, תוך שיתוף פעולה עם מחלקות המועצה והמתנ"ס וועדות החינוך היישוביות, מוסדות החינוך הפורמאליים ועוד.

      E-mail: טלפון: 
      אנו מעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה על פי התקנון