רעיה צוברי | מתנס קרית ארבע

סמל המרכז הקהילתי

תפקידמנהלת גביה וכוח אדם
שלוחהמתנס קרית ארבע
דואר אלקטרוניraaya200@gmail.com
E-mail: טלפון: 
אנו מעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה על פי התקנון