אלישבע פדרמן | מתנס קרית ארבע

סמל המרכז הקהילתי

תפקידרכזת גיל הרך
שלוחהמתנס קרית ארבע
דואר אלקטרוניelishfed@gmail.com
E-mail: טלפון: 
אנו מעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה על פי התקנון