שושנה וטרו | מתנס קרית ארבע

סמל המרכז הקהילתי

תפקידמנהלת יחידת הנוער
שלוחהמתנס קרית ארבע
דואר אלקטרוניosnatabu@gmail.com
E-mail: טלפון: 
אנו מעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה על פי התקנון