אברהם וטרו | מתנס קרית ארבע

סמל המרכז הקהילתי

תפקידרכז תרבות תורנית, פרסומתנס
שלוחהמתנס קרית ארבע
דואר אלקטרוניavi8989@gmail.com
E-mail: טלפון: 
אנו מעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה על פי התקנון