אורטל מה טוב | מתנס קרית ארבע

סמל המרכז הקהילתי

תפקידמנהלת כספים
שלוחהמתנס קרית ארבע
E-mail: טלפון: 
אנו מעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה על פי התקנון