לילי שנקר | מתנס קרית ארבע

סמל המרכז הקהילתי

תפקידרכזת אזרחים ותיקים
שלוחהמתנס קרית ארבע
דואר אלקטרוניlili407@gmail.com
E-mail: טלפון: 
אנו מעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה על פי התקנון