איילת יפרח | מתנס קרית ארבע

סמל המרכז הקהילתי

תפקידמנהלת היכל תרבות, רכזת חוגי המתנ"ס
שלוחהמתנס קרית ארבע
דואר אלקטרוניayelet.yifrach@mail.huji.ac.il
E-mail: טלפון: 
אנו מעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה על פי התקנון