פרסומתנ"ס | מתנס קרית ארבע

סמל המרכז הקהילתי

תפקידמשלוח מודעות לפרסום
שלוחהמתנס קרית ארבע
דואר אלקטרוניpka444@gmail.com
E-mail: טלפון: 
אנו מעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה על פי התקנון