אורן ישורון | מתנס קרית ארבע

סמל המרכז הקהילתי

תפקידאחראי תפעול בריכה, אב בית
שלוחהמתנס קרית ארבע
דואר אלקטרוניyasor26@walla.com
E-mail: טלפון: 
אנו מעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה על פי התקנון